Sociaal Incasso-professionals

Samen slimmer rondom schuld

Wij brengen de doeners van de incassowereld samen, om tools te ontwikkelen en van en met elkaar te leren, zodat we klanten met geldzorgen beter en sneller kunnen helpen

Wij brengen de doeners van de incassowereld samen

De Nederlandse incassowereld is in beweging. In samenwerkingsverbanden, convenanten, keurmerken, thematafels en werkgroepen werken private en (semi-)publieke partijen samen aan een beter incassosysteem. Een systeem waarin er balans is tussen de belangen van klanten, schuldeisers en maatschappij. Een mooie en belangrijke ambitie! Maar niet zo eenvoudig te realiseren.

Van ambitie naar praktijk is vaak nog een zoektocht

Het blijkt nog vaak een zoektocht om van ambitie naar werkelijkheid te komen. Om van sociaal incasseren de nieuwe werkwijze te maken is er behoefte aan heldere definities, goede praktijkvoorbeelden, betere inzichten in cijfers over kosten en resultaten, en ook aan praktische instrumenten. Die ontwikkelen wij samen in SI-professionals. In deze online omgeving komen de doeners van de sociale incasso-wereld bij elkaar.

We ontwikkelen en verzamelen samen praktische tools in onze open Toolbox

We ontwikkelen praktische instrumenten die alle leden van SI-professionals vrij kunnen gebruiken. En we faciliteren de toegang en het gebruik van aanvullende tools van derden. Dat is onze open ‘Sociale Incasso Toolbox’. Daarin komen bijvoorbeeld instrumenten die helpen keuzes te maken, resultaten te berekenen, inzichten onder klanten te verzamelen of betere afspraken te maken met incassopartners. Handen en voeten geven aan onze gedeelde ambitie: dat is het doel.

In inspirerende online sessies leren we van en met elkaar over sociaal incasseren

We ontmoeten elkaar in inspirerende trainingen en online sessies waarin we van en met elkaar leren. We gaan in dialoog over casuïstiek en beleid. Experts voeden ons met de laatste inzichten over klantgedrag of wet- en regelgeving. We agenderen wat vanuit de praktijk blijkt dat anders moet.

Onze leden komen uit de hele sociale incasso-wereld

SI-professionals bestaat uit leden van private en (semi-)publieke schuldeisers, deurwaarderskantoren, incassobureaus, notarissen, gedragsdeskundigen, service providers, belangenorganisaties en andere partijen uit de wereld van sociaal incasseren. We stappen over de grenzen van onze sectoren heen en helpen elkaar zo een stap verder. Samen bereiken we meer. Daarom werken we ook zoveel mogelijk samen met de bestaande netwerken in het ecosysteem. We hebben allemaal met dezelfde klanten te maken: hun financiële situatie verbeteren is in ons aller belang.

SI-professionals is ontstaan uit het ‘Bijzonder Beheer Netwerk’

Aangejaagd door de stijgende armoedeproblematiek en maatschappelijke discussies rondom de huidige incasso-aanpak in Nederland startten wij in september 2023 deze online omgeving voor sociale incasso professionals. SI-professionals bouwt voort op het succesvolle Bijzonder Beheer Netwerk, dat sinds 2020 de doeners uit de wereld van bankschuld samenbrengt.

Sluit je aan, zodat je klanten met geldzorgen sneller en beter kan gaan helpen

Met meer deelnemers delen we meer kennis en vaardigheden en vergroten we de impact. Zo leren we van en met elkaar en verbeteren we samen de dienstverlening richting klanten met achterstanden. De kosten van lidmaatschap zijn afhankelijk van de grootte van je organisatie. Je krijgt dan met een onbeperkt aantal collega’s toegang tot de online omgeving en de toolbox met steeds meer praktische instrumenten, twee fysieke events per jaar, maandelijkse interactieve kennissessies en contact met vele gelijkgestemden die samen met jou op missie zijn. Doe jij ook mee?